در این بخش توضیحاتی در مورد قوانین مربوط به سایت‌های اینترنتی مطالعه کنید و همچین می‌توانید دریابید که رعایت حریم خصوصی در سبزی‌رو چگونه انجام می‌شود.

با مطالعه این بخش متوجه خواهید شد که چه کسانی سبزی‌رو راایجاد کرده اند و کار اصلی سبزی رو چیست

روش‌های ارتباط با سبزی رو

در این بخش می‌توانید راههای ارتباطی با سبز‌رو مشاهده نمایید. این روشها به تدریج اضافه می‌شوند.