سبزی رو چگونه ایجاد شد

سبزی‌رو توسط زنانی تحصیل‌کرده‌ای که به نکات جدی بهداشتی، خواص مواد غذایی، بیماری‌های مربوط به متابلویسم و بیماری‌های تغذیه‌ای آگاه هستند راه‌آندازی شده است. از آنجایی که بسیاری از زنان شاغل و یا دانشجو که باید فرزندانشان را نیز بپرورند همیشه به سبزیجات تازه و آماده‌ی پخت دسترسی ندارند بر آن شدیم که تمام مواد تازه و پاکیزه مربوط به هر شهر ایران را جمع‌آوری کنیم و در اختیار کسانی که به دنبال آن هستند قرار دهیم.

در این مسیر

سبزی رو وظایفی برای خود قایل است.

تحت نظر قوانین حاکم بر خرید و فروش اینترنتی فعالیت می‌کند

حریم خصوصی کاربران را رعایت می‌کند

تمایل به همکاری متقابل دارد.

برای ارتباط با سبزی‌رو در حال حاضر می‌توانید از شماره تماس و ایمیل زیر استفاده کنید:

۰۹۳۹۳۳۲۴۰۰۷ گلی گیلانی

ایمیل: sabziro@gmail.com